MODEL PLANGERE MASURI ACTE URMARIRE PENALA

MODEL PLANGERE MASURI ACTE URMARIRE PENALA

Sediul materiei:

  • Art. Art. 336 Cod procedura penala.

MODEL PLANGERE MASURI ACTE URMARIRE PENALA


Domnule/Doamna Procuror,
sau
Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef,

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume), în calitate de parte vatamata în dosarul penal cu numarul (numarul dosarului) al (parchetul care instrumentează cauza), în temeiul art. 336 Cod procedura penala, art. 339 alin. (1) Cod procedura penala/art. 339 alin. (2) Cod procedura penala, formulez prezenta

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ŞI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

În fapt, prin (actul prin care s-a dispus asupra măsurilor și actelor de urmărire penală care este reclamata) cu nr. … din data de … a … (indicarea organului de urmărire penală care a dispus asupra actului sau măsurii procesuale împotriva căreia s-a formulat plângere) s-a dispus … (se indică măsura dispusă sau actele de urmărire penală care au adus o vătămare intereselor legitime ale petentului - de ex. s-a dispus respingerea cererii de administrare probe).
Prin actul de urmărire penală/măsura procesuală anterior menționată mi s-a adus o vătămare a intereselor mele legitime, constând în aceea că… (indicarea motivelor).

Faţă de motivele enunţate şi de actele doveditoare pe care le anexez prezentei1, vă solicit să admiteţi plângerea şi să dispuneţi infirmarea actului de urmărire penală/a măsurii procesuale.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă (numele institutiei careia te adresezi)
sau
Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă (numele institutiei careia te adresezi)