MODEL PLANGERE PENALA

Model plangere penala

Sediul materiei:

  • Art. 222 Cod procedura penala
  • Art. 334 Cod penal
  • Art. 64 Cod procedura penala
  • Art. 67 Cod procedura penala

MODEL PLANGERE PENALA


Domnule Comandant/Procuror-şef (de la institutia careia te adresezi)

Subsemnatul (numele tau), în calitate de parte vătămată, domiciliat în (adresa ta), fac prezenta plângere împotriva făptuitorului (persoana impotriva careia se adreseaza plangerea) domiciliat în (adresa faptuitorului), pentru comiterea faptei (descrie fapta savarsita).

În dovedirea plângerii înţeleg să mă folosesc de proba cu martori, acte, expertiză medico-legală, expertiză tehnică etc. (daca este cazul si se aplica).

De asemenea, solicit şi obligarea făptuitorului la plata despăgubirilor civile constând în daune materiale şi/sau morale (aceasta actiune iti permite sa te constitui ca parte civila).

Data, Semnătura,

Domnului Comandant al Poliţiei/Procuror-şef al (numele institutiei careia te adresezi)